Celem kursu jest poznanie metod cyfrowego zarządzania konfliktem, w szczególności:

- wyposażenie w wiedzę teoretyczną a przede wszystkim w praktyczne umiejętności radzenia sobie z konfliktami.

- pomoc w rozwiązaniu konkretnych konfliktów i sporów.

- zdobycie umiejętności wykorzystania procedur i technik mediacyjnych.


Forma zaliczenia
Kurs zaliczony będzie na podstawie wykonanych zgodnie z poleceniami i umieszczonych na platformie rozwiązań zadań pisemnych dotyczących każdego z punktów programu.