Celem kursu jest prezentacja podstawowych informacji na temat aktywnego słuchania.